LAVOR Collective

ÁSZF

 

Alapfogalmak

Üzemeltető: The Promise Of Catharsis Kft.
Webshop: Internetes áruház, mely a LAVOR Collective kizárólagos tulajdonában álló termékeit értékesíti.
Limitált kiadású archív pigment print: A művész kézjegyével ellátott és korlátozott példányszámban elérhető művészi nyomat.
Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi és terméket vásárol.
Weboldal: www.lavorcollective.com


alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a The Promise Of Catharsis Kft. (Székhely: 1132 Bp., Alig utca. 4. 3. em 4.a, Adószám: 26106601-2-41., Cégjegyzék szám: 01-09-302220.) kizárólagos tulajdonában álló www.lavorcollective.com elnevezésű weboldal felhasználásának a feltételeit.

A Weboldalon történő jelentkezésével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. 

A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára. A Weboldal tulajdonosa és/vagy Üzemeltetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy Üzemeltetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.


Webshop Müködés

A Lavor Collective képzőművészeti alkotásokat értékesítő internetes áruház. A Weboldalon több termék közül választhat a Felhasználó és a rendelés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik. A termékek megtekinthetők és megvásárolhatók a helyszínen is, melyhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Csomagküldés esetén, a rendelést követően,  e-mailben tájékoztatjuk a Felhasználót a csomagküldés menetéről és elkérjük a szállítási és számlázási adatait.


vásárlás

A szolgáltatás díja és a webshopból rendlhető termékek ára előre fizethető banki átutalással vagy a helyszínen bankkártyával / készpénzzel.

Banki átutalás: Az Üzemeltető egy díjbekérő számlát állít ki a Felhasználó számára, amit a Felhasználónak a számlán látható időpontig teljesíteni szükséges. A teljesített papír alapú számlát a Workshop/Kurzus kezdetekor adja át az Üzemeltető, a Felhasználónak. 
Bankkártya: A helyszínen lehetősége van a Felhasználónak az alábbi bankkárytatípusokkal fizetni: VISA, V pay, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Android Pay.
Készpénz: A helyszínen lehetősége van a Felhasználónak készpénzzel fizetni, forintban.


irányadó jog

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Vitarendezési platform: www.ec.europa.eu/odr
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keressen minket bizalommal: contact@lavorcollective.com