LAVOR Collective
IMG_8689.jpg

Attila Bagi

XL
L1250755.jpg
 

Attila festészetére döntően az jellemző, hogy a figurális - nem figurális ábrázolás viszonyát vizsgálja az absztrahálás folyamata szempontjából. A formai és tartalmi redukálás milyensége, esetenként a kiindulópontoktól való eltávolodás, majd leválás változatos spektrumán való elhelyezkedései az irányadó jellemzők. Fontosnak tartja a valós tapasztalatait és tapasztalati konvencióinak lehetőség szerinti figyelmen kívül hagyását; nem ábrázolónak, esetleg absztraktnak nevezhető formák, színek, színmezők együttes szerepeltetését, a figuratívabb alapokig visszafejthető, más minőségben absztrahált elemekkel.