LAVOR Collective

Juhász Krisztina

"Az érzékelés szubjektív kimenetele, a valóság és illúzió közti tapogatódzás, a felejtés és emlékezés folyamatában rejlő bizonytalanság kifejezése motivál." - Juhász Krisztina

 
L1180026.JPG
 

Juhász Krisztina

"Az érzékelés szubjektív kimenetele, a valóság és illúzió közti tapogatódzás, a felejtés és emlékezés folyamatában rejlő bizonytalanság kifejezése motivál."

 
 
Katéter  | 48x53 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

Katéter | 48x53 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

L1330746.JPG
 
 

Krisztina "lírai anyagfestészet"-nek nevezi azt a stílust, amiben mozog, egyfajta romantikus hajlammal, visszafordulva a természetes anyagok világához, a legpuritánabb, legősibb eszköztárhoz, az emberi lélek metafizikai mélységeit, "bugyrait" kutatva. Hosszas építkezés és dekonstruálás folyamán csiszolódik össze a végső verzió, a homokból és ragasztóból kevert, egyfajta "vakolatszerű" anyagot ken fel a vászonra, így különböző murális technikák keverednek, felváltva pakolja egymásra a secco, a fresco és sgraffito részleteket.

 

 

A képalkotási folyamatok részét képezi, a felületek többszöri visszakaparása, mely az újraépítés eredményeként készülnek. Törekvése, hogy egy atmoszférikus, bizonytalan képi teret hozzon létre, ami az idő múlását, a folyamatosságot érzékelteti. A rétegek között lebegve helyezi el a figuráit, olyan kép foszlányaiként, akár egy emlék, mely az idő során torzult, átalakult képe az, ami felidézhető, ezt a folyamatot vagy érzelmet fogalmazza meg. Érdeklődése mindig valamilyen pszichológiai gondolatkör körül forog, Krisztina szerint, az ember kiszolgáltatottja saját pszichéjének és mindennapjainak, életének is.

Várva | 150x120 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

Várva| 150x120 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

Tévedés  | 150x90 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

Tévedés | 150x90 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

 
L1180020.JPG

"Amikor egy élmény átalakul emlékké, a valóság és az illúzió közötti kapcsolódást keresem."

Krisztina úgy fogalmaz, hogy "elég rossz a viszonyom van a múlttal és elég jól tudok felejteni", nem sok mindenre emlékszik, és amire igen, arra is sokszor rosszul. Viszonylag kevés emléke van a gyerekkorából, de ezek az emlékek, azonban határozottabb és részletesebb vizuális emlékek. Mintha nem is az élményre magára emlékezne, hanem az eseményt megörökítő fotóra. A képet mindig a helyzet alakítja, egyik esetben van, hogy tudatosan keres egy motívumot a képen, ami valahogyan érintkezik a kifejezni kívánt élménnyel. A másik esetben, az összegyűjtögetett figurák, motívumok,  - amelyekkel sokáig nem tud mit kezdeni -, csak érdekesek a számára, nem több, azokat félreteszi, és később aztán, amikor egy olyan benyomás éri, amely passzol mindehhez, az elindít egy olyan gondolatot, amellyel megfogalmazódik benne a kép. Ez egyfajta lappangó, érlelődő természetes folyamat, semmint módszer.


 
"ott volt, most nincs ott..."  | 150x100 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2016

"ott volt, most nincs ott..." | 150x100 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2016

juhasz.png

"Az idő múlása, az emlékek halványulása, átalakulása, csonkolódása és a homok folyása közötti párhuzamot próbálom kifejezni alkotásaimmal."

Minimumra redukált szín- és motívumvilága az emberi jelenlétre csak utal, sötét sziluettjeivel, "árnyképeivel", magával a hiánnyal fogalmazza meg a kép alanyát. A képeken megjelenő árnyék, egy önálló élettel rendelkező személyiség, ún. "részszemélyiség", a C.G. Jung-i analitikus pszichológia által megfogalmazott személyes és kollektív árnyék, mely a tudattalanhoz kapcsolódó része a pszichének. Krisztina önkényes és saját szimbólumrendszerével, "secco-árnyaival" és " homok-óra" képeivel analizálja a múltat, elemzi,  párkapcsolati problémákat vet fel, vagy egyszerűen az emlékképeket dokumentálja maga és a befogadó számára. A pszichológiai látásmód erősíti az alkotás folyamatának konceptuálisabb, tárgyiasabb részét. A kép felépítésében segít összekapcsolni az emocionális alkotókat és a figurális, tárgyi elemeket, ezért Krisztina néha egy-egy konkrét motívumot valamely elméleti leírásból emel ki és azt használja a képen.


Lassan  | 31x39 cm, secco, olajfesték, homok, akvarellpapír, 2016

Lassan | 31x39 cm, secco, olajfesték, homok, akvarellpapír, 2016

Aludnék |  47x29 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

Aludnék | 47x29 cm, secco, olajfesték, homok, vászon, 2017

A műalkotás egy fogalmi, megfoghatatlan jelenségből indul ki és ágyazódik be, egy olyan szimbolikus formavilágba, amelyben metaforaként, materializálódva jelenik meg az általa választott képzet. A hétköznapokban ért impulzusok, érzelmek, gondolatok révén, amelyek pillanatnyilag foglalkoztatják, választja ki azokat a motívumokat, amelyek valamely módon szimbolizálják ezeket a hatásokat.


 

Juhász krisztina BIO (b.1991)


Csoportos kiállítások

2018| HighFive, Hültl-ház, Budapest

2017| Entreé, Várkert, Mikve, Budapest

2017 | Diplomakiállítás, MKE Aula, Budapest

2017 | Amadeus pályázat kiállítás, MKE Barcsay Terem, Budapest

2016 | Amadeus pályázat kiállítás, MKE Barcsay Terem, Budapest

2016 | Aura Exotic, A.P.A. Galéria, Budapest

2016 | Ösztöndíj kiállítás, Ari Kupsus Galéria, Budapest

2015 | Harmad-negyedéves kiállítás, B32 Galéria, Budapest

Díjak

2016 | Ari Kupsus Ösztöndíj

Tanulmányok

2012 - 2017 | Magyar Képzőművészeti Egyetem, Festőművész, Budapest
      Mesterek: Gaál József, Chilf Mária, Wechter Ákos